- Tietoa omaisille -

Tiivistelmä muistettavista asioista:

*- Tähdellä merkityt voidaan jättää hautaus-

     toimiston hoidettavaksi.

Ennen hautausta:

Kuolemasta tiedottaminen:

- työnantaja          - taloyhtiö

- pankki                  - kerhot

- vakuutusyhtiö  - yhdistykset

Kuolintodistus ja hautauslupa*

Sairaala toimittaa virkateitse kuolintodistuksen

rekisteriviranomaisille. Omaisten kappale on

tarkoitettu hautaamista varten ja se tarvitaan

hautausluvan saamiseksi. Hautausluvan

kirjoittaa rekisterinpitäjä 2-3 kappaleena

riippuen hautaustavasta. Omaiset voivat valita,

toimitetaanko arkku- vai tuhkahautaus.

Hautapaikka*

Uuden hautapaikan hankkimisesta tai vanhan

sukuhaudan käytöstä sekä muistomerkin

siirrosta voidaan sopia hautaustoimiston kanssa,

joka välittää tiedot kyseiseen seurakuntaan.

Suruliputus

Yleisen tavan mukaan

• kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla

• hautauspäivänä kotona ja muistotilaisuuden pitopaikassa

Lehti-ilmoitus*

- lehdet / ilmestymisaika / tekstit

Hautajaiskutsu*

- lehti-ilmoitus tai kutsukortti

Kantajat *

Tarvitaan yleensä kuusi (6) henkilöä, jos arkku

saatetaan ulos kappelista.

 

Siunaustilaisuus*

- siunaustilaisuuden ajankohta ja paikka

- siunaava pappi

  Omaisten toivotaan ottavan yhteyttä pappiin

  ennen siunaustilaisuutta.

- virret, mahdollinen ohjelman suorittaja

- siunausohjelma

Muistotilaisuus*

- muistotilaisuuden pitopaikka

- tarjoilu (arvioitu henkilömäärä)

- ohjelma, adressien lukija

- valokuva muistopöytään

Uurnan hautaus*

elvitetään tuhkan luovutusajankohta ja paikka,

sovitaan uurnanlaskuaika.

Kukat*

- arkkukoristeet

- uurnakoriste

- kappelin koristelu

- omaisten kukkalaitteet

- muistotilaisuuden koristelu

Valokuvaus*

- valokuvauksesta sopiminen

Saattoväen kuljetukset*

- ajo-ohjeet

- yhteiskuljetusten tilaaminen

Majoitus*

- mahdolliset huonevaraukset

Hautauksen jälkeen:

Kiitosilmoitus*

- lehti-ilmoitus tai kiitoskortit

Hautausavustus*

- varattomille kotikunnan/-kaupungin sosiaalitoimisto

Vakuutukset*

- työnantajan ryhmähenkivakuutus

- muut vakuutukset

Perhe-eläke:

- Kansaneläkelaitos

- työeläkkeet

Muistomerkki ja haudanhoito*

- muistomerkin valinta ja asennus

- kaiverruksista sopiminen

- haudanhoitosopimus

Perunkirjoitus*

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3)

kuukauden kuluessa kuolinpäivästä

Testamentti*

selvitetään, onko vainaja tehnyt testamentin

Ilmoitettavat tai irtisanottavat asiat:

- puhelin

 - kirjasto

 - sähkö

 - posti

- asunto

 - autorekisterikeskus

- lehdet

KT-Hautauspalvelut

Hautaustoimisto ja kukkapalvelu

sähköposti: riihimaki@kthautauspalvelut.fi

Kotisivut yritykselle: mainostoimisto Turku, Expy Oy

Kotisivujen valokuvaus ja grafiikka: Grand Art Oy